การผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์

World News

วัสดุที่มีแนวโน้มมากสำหรับการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ พวกเขาเปลี่ยนแสงให้เป็นไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่พวกเขายังนำเสนอข้อบกพร่องที่สำคัญบางอย่างวัสดุที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่เสถียรมากในขณะที่ตะกั่วเป็นองค์ประกอบที่เป็นพิษ นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโกรนินเกนกำลังศึกษาทางเลือกในการเป็นสารเพอร์มาสค์ที่มีส่วนผสมของตะกั่ว

ปัจจัยสองประการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์เหล่านี้คือความสามารถในการสร้างฟิล์มบางและโครงสร้างของวัสดุในเซลล์แสงอาทิตย์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะตรวจสอบในแหล่งกำเนิดว่าผลึก perovskite ไร้สารตะกั่วก่อตัวอย่างไรและโครงสร้างผลึกมีผลต่อการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์
เซลล์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่มีพื้นฐานจากไฮบริดและอย่างรวดเร็วกลายเป็นเกือบมีประสิทธิภาพเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนมาตรฐาน วัสดุเหล่านี้มีโครงสร้างคริสตัลที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักในฐานะโครงสร้างเพอร์มอสไซท์ ในเซลล์หน่วยลูกบาศก์ที่เงียบสงบประจุลบจะสร้างรูปแปดด้านรอบประจุบวกกลางในขณะที่มุมของลูกบาศก์นั้นถูกยึดครองโดยประจุบวกอื่น ๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่า ไอออนต่าง ๆ สามารถใช้สร้าง perovskites ที่แตกต่างกันได้