อาร์เค พาร์ค วัชรพล : มาดู ! เงินเดือนเท่านี้ กู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่ ?

checkraka

อาร์เค พาร์ค วัชรพล : มาดู ! เงินเดือนเท่านี้ กู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่ ? ในปัจจุบัน บ้านหรือที่อยู่อาศัยถือเป็นความฝันสูงสุดที่ทุกคนมองว่าเป็นอนาคต และเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสำเร็จในชีวิต แต่ในยุคนี้บ้านมีราคาเริ่มต้นที่ค่อนข้างสูง โดยประมาณที่หนึ่งล้านบาทเป็นต้นไป ซึ่งก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านหลังหนึ่ง หลายคนคงสงสัยว่า หากมีเงินเดือนเท่านี้ จะกู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่

เพราะเหตุนี้ ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ จึงได้มีนโยบายสินเชื่อขอกู้ซื้อบ้านที่หลากหลาย แต่ใช่ว่าจะสามารถกู้ได้เท่ากันทุกคน ซึ่งสิ่งแรกที่ธนาคารจะตรวจดูและพิจารณาก่อน นั่นคือความสามารถในการหาเงิน ยิ่งใครที่มีเงินเดือนสูง นั่นก็หมายความว่าธนาคารจะเปิดให้กู้ในวงเงินที่สูงขึ้น แต่ถ้าหากใครที่มีเงินเดือนน้อย ธนาคารก็จะเปิดให้กู้ในวงเงินที่ต่ำ

การกู้ธนาคารมีเงื่อนไขง่ายๆ ดังนี้

1.วงเงินที่เราสามารถกู้ได้

สำหรับบ้านธรรมดาทั่วไป เราสามารถขอกู้ได้ถึง 85% ของราคาที่ทำการประเมิน และ ขอกู้ได้ไม่เกิน 85% ของราคาซื้อขาย แต่สำหรับในส่วนของอาคารพาณิชย์ เราจะสามารถกู้สูงสุดได้ไม่เกิน 75% ของราคาประเมิน และก็ไม่เกิน 75% ของราคาซื้อขาย
สามารถกู้ได้โดยคิดจากรายได้ที่มี โดยคิดเป็นประมาณไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ 15 เท่าของรายได้อื่นๆ และสำหรับคนที่ประกอบอาชีพอิสระ ก็จะสามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนโดยประมาณนี้

2.ระยะเวลาการกู้สูงสุด

โดยส่วนใหญ่แล้ว จะมีระยะเวลาสัญญาการกู้ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และก็ไม่เกิน 30 ปี โดยมีข้อแม้ว่าอายุของผู้กู้บวกกับระยะเวลาทำสัญญากู้ จะต้องไม่เกิน 70 ปีนะ ถึงจะสามารถกู้ได้

ซึ่งในการคำนวณขอกู้เงินโดยคิดจากราคาประมาณทั้งบ้านหรือที่อยู่อาศัยกับอาคารพาณิชย์ เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างตายตัว แต่สำหรับการขอกู้ที่คิดจากรายได้เป็นเกณฑ์นั้น ถึงแม้ว่าจะไม่เกิน 40 เท่าจากรายได้ที่เราได้ก็จริง ซึ่งมีเทคนิคการคิดอย่างง่ายๆ ดังนี้

ปริมาณเงินเดือนที่สามารถชำระได้ต่อเดือน = เงินเดือนที่เราได้รับ x DSR (ซึ่ง DSR คือ ภาระหนี้ทั้งหมดหารด้วยรายได้สุทธิ)

โดยในแต่ละธนาคารจะไม่เหมือนกัน ยิ่งถ้าหากว่าเงินเดือนของเยอะ ค่า DSR ก็จะถูกปรับขึ้นเพิ่มด้วย แต่สามารถใช้การประมาณคร่าวๆได้ประมาณ 40%

วงเงินที่เราสามารถกู้ได้ = (เงินที่สามารถชำระได้ต่อเดือน – ภาระผ่อนอื่นๆ) x 150

ตัวอย่างมีดังนี้

-คิดที่เงินเดือน 30,000 และต้องส่งรถอีกเดือนละ 5,000 บาทต่อเดือน
-คำนวณเงินที่เราสามารถชำระได้ในแต่ละเดือนได้ 30,000 x 40% = 12,000 บาท
-และเราสามารถกู้ได้ (12,000 – 5,000) x 150 = 1,050,000 บาท

จะเห็นได้ว่าหากมีเงินเดือนอยู่ที่ 30,000 บาท และค่าส่งรถอีกเดือนละ 5,000 บาท จะสามารถขอกู้ธนาคารซื้อบ้านได้ถึง 1,050,000 บาทเลยทีเดียว