Modi Villa Pinklao-Wongwaen ทาวน์โฮม 2 ชั้น

Modi Villa Pinklao-Wongwaen ทาวน์โฮม 2 ชั้น โครงการโมดิวิลล่า ปิ่นเกล้า-วงแหวน ตั้งอยู่ใน ซอยอัจฉริยะพัฒนา(ซอยวัดส้มเกลี้ยง) อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ซึ่งสามารถเข้าถึงโครงการได้จาก ซ.สำเร็จพัฒนา (ซ.วัดศรีประวัติ) และ ซ.วัดพระเงินค่ะ ศักยภาพทำเลในบริเวณนี้ ถึงแม้ตัวโครงการจะตั้งอยู่ในซอยที่ไม่ใช่ตัวเมือง แต่ก็สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองย่านศาลายา, บางใหญ่, ฝั่งธนบุรีและกทม.ชั้นในได้สะดวก

Continue Reading